Jerryk

53 teksty – auto­rem jest Jer­ryk.

Dob­re­go człowieka na­wet ra­ny zdobią. 

myśl dnia z 17 lutego 2016 roku
zebrała 61 fiszek • 15 lutego 2016, 20:49

Gdy­by nie tęskno­ta, człowiek nie wie­działby jak bar­dzo mu zależy. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 1 lutego 2016, 08:04

Gdy się kiedyś kochało miłością nies­pełnioną, łat­wiej zniena­widzić niż zacho­wać obojętność. 

myśl
zebrała 117 fiszek • 4 stycznia 2016, 17:46

Przełama­ny opłatek niejed­no dźwi­ga brzemię. 

myśl dnia z 24 grudnia 2015 roku
zebrała 115 fiszek • 23 grudnia 2015, 23:53

Nie krzycz, żeby cię wszys­cy słysze­li, Bo­gu najlżej­szy szept ser­ca wystarczy. 

myśl
zebrała 94 fiszki • 16 listopada 2015, 23:26

Sza­nuj człowieka za życia. Abyś kiedyś mógł z czys­tym su­mieniem za­palić światło na je­go grobie. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 1 listopada 2015, 19:49

Su­mienia nie wy­hodu­jesz, ale możesz się z nim oswoić. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 13 października 2015, 23:53

Za­pisuj­my się w ser­cach, nie w słowach. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 7 października 2015, 22:22

Egoiści zaz­wyczaj kończą się na samotności. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 5 października 2015, 22:13

Cza­sem wiatr roz­my­wa pejzaże, marzeń. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 3 października 2015, 23:46
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jerryk

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

25 października 2017, 04:49Jerryk sko­men­to­wał tek­st Ko­bieto, na wier­ne­go [...]

2 marca 2017, 20:33Jerryk sko­men­to­wał tek­st Człowiek za często narze­ka.  

8 lutego 2017, 04:06Cris sko­men­to­wał tek­st Gdyby nie tęskno­ta, człowiek [...]

19 grudnia 2016, 03:16Sexoh't sko­men­to­wał tek­st Nie krzycz, żeby cię [...]

12 grudnia 2016, 23:52Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Gdy się kiedyś kochało [...]

12 grudnia 2016, 23:49Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Dobrego człowieka na­wet ra­ny [...]

3 listopada 2016, 22:11Cris sko­men­to­wał tek­st Dobrego człowieka na­wet ra­ny [...]

29 października 2016, 15:33Nie płacz Ew­cia sko­men­to­wał tek­st Dobrego człowieka na­wet ra­ny [...]

12 lipca 2016, 23:04Kenzo sko­men­to­wał tek­st Dobrego człowieka na­wet ra­ny [...]

26 czerwca 2016, 15:04PrestonX sko­men­to­wał tek­st Sumienia nie wy­hodu­jesz, ale [...]